[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3011.2476706192742!2d28.882376000000004!3d40.997952!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14cabb41fae9059b%3A0x84d84630b7d02d4a!2seOfis+Bak%C4%B1rk%C3%B6y+-+Garden+Offices!5e0!3m2!1sen!2s!4v1434126449996&w=600&h=450]
Ana Sayfa / Kurumsal Hizmetler / Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmeti

Sektöründe fark yaratan ve sürekli olarak kendini günün koşullarına uygun olarak yenileyen bir firma sahibi, yöneticisi ya da çalışanı olmak nasıl olurdu?

Gelişim ve değişimin ilk adımları zayıf yanları fark etmek ve güçlendirmektir.

YSM Sentez Akademi’nin Başarı Formülü ile her aşamasında farklılaşmayı hisseder ve sonuçta “Başarıyı” deneyimlersiniz.

Analiz; firmanızın ve yöneticilerinizin güçlü ve zayıf yanlarını, daha verimli ve karlı olabilmek için ihtiyaçlarınızın belirlendiği süreci ifade eder.

Tasarım; belirlenen ihtiyaçlarınız doğrultusunda “firmaya özgü” yapılacakların, hedeflerin ve buna göre atılacak adımların belirlendiği, önceliklendirildiği, eylem planlarının ve adımlarının netleştirildiği aşamadır.

Gelişim; tasarım aşamasında ortaya konan süreçlerin adım adım eyleme geçirildiği, enerjinin artık yükseldiğinin ve hareketliliğin arttığı dönemdir. Gözle görülür farkındalıklar başlar, çünkü yönetici ve çalışanlar artık birebir sürecin içindedir. Eğitim, koçluk, seminer ve daha neler gerekiyorsa…

Başarı; elde edilen doğal sonuç. Varılmak istenen hedef.

Değişimin ve gelişimin artık kendisini hissettirdiği bu aşamadan sonra yapılması gereken, danışmanlık desteği ile sistemin tam olarak işlerlik kazanabilmesini sağlamak.

YSM Sentez Akademi danışmanlık hizmeti alanları;

Sektöründe Liderlik ve Farklılaşma Sürecine Danışmanlık;

YSM Sentez Akademi, Kurum ve Şirketlerin sürekli gelişim göstererek, farklılaşarak ilerleme kaydetmesi, sektörleri içerisinde ayrıcalıklı ve lider konuma geçerek, karlılıklarını arttırması yönünde yeni hedefler belirleme, mevcut sistemlerinin yetersiz kalması durumunda yeni rotalar belirleme süreçlerine işbirliği sağlayarak liderlik etme amacıyla hizmet etmektedir.

Koçluk Sistemi Programı;

Belirlenen kademelerde gerekli süreçlerin tamamlanmasından sonra, kurum ya da şirket bünyesinde sürekli gelişimi hedefleyen “Koçluk Sistemi”nin “Koçluk Kültürü”nün yerleştirilmesi programı uygulanabilmekte.

Koçluk Kültürünün Yerleştirilmesi Programı ile kendi kendine koçluk yapabilen, en verimli ve birbirine bağlı yönetim ile çalışma gücünü beraberinde getiren bir koçluk kültürünün neden ve nasıl oluşturulacağının ortaya konduğu bir yeni yönetim ve gelişim sisteminin oluşturulmasına liderlik edilmesi amaçlanır.

Koçluk seanslarının gelişimdeki etkisi ve rolü tartışılmaz olmakla birlikte, koçluğun sadece bir kısmını teşkil eder. Bu programın amacı; bir yöneticinin günlük iletişimin bir parçası olarak gelişim koçluğunu sisteme katıp “patrondan koçluğa” yükselmesine yardımcı olmak. Koç olmak, yöneticilerin koçluk sürecini öğrenmesi ve bunu çalışanlarını bireysel ve eş düzeyde koçluğa taşımada kullanması ile başlar ki herkes koç olabilsin. Bir yöneticinin önce kendini, sonra da çalışanlarını “Koçluk Kültürünün” bir parçası haline getirmesi, her anlamda ve her kademede gelişim için sorumluluk alıp sıradanlıktan sıra dışılığa geçiş yolculuğunu başlatır.

Top