[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3011.2476706192742!2d28.882376000000004!3d40.997952!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14cabb41fae9059b%3A0x84d84630b7d02d4a!2seOfis+Bak%C4%B1rk%C3%B6y+-+Garden+Offices!5e0!3m2!1sen!2s!4v1434126449996&w=600&h=450]
Ana Sayfa / Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Başarısız öğrenci yoktur, nasıl başaracağını bilmeyen öğrencilerdir başaramayanlar…

Hedefi olmayan öğrenci yoktur, hayal kurması engellenmiş ve hedefin nasıl belirleneceğini bilmeyen öğrencilerdir hedefsiz olanlar…

Öğrenci koçluğu; öğrencilerin eğitim hayatında ulaşabilecekleri en üstün başarı seviyesine ulaşabilmelerini sağlar. Geleceğe yönelik en uygun hedefi belirleyebilmeleri ve bu hedefe gitmelerini sağlayacak en uygun eylem planlarını gerçekleştirebilmelerinde liderlik eder.

Öğrenci koçluğu ile öğrencilerin gerçek yetenek ve potansiyellerini fark etmeleri sağlanır. Hedeflerine, başarıya ulaştıran uzun yolun her aşamasında yüksek motivasyona ihtiyaç duyarlar. İşte bu motivasyonu veren Öğrenci Koçudur.

Başarmalarına engel olan zayıf taraflarının ortaya çıkarılması, başarıyı sağlayan güçlü yanlarının neler olduğunun anlaşılması da bu süreçte gerçekleşir.

Sınav ve başarısızlık kaygısı, aşırı heyecan, motivasyon düşüklüğü gibi engellerin ortadan kaldırılması ve yerlerine arzu edilen davranışların yerleştirilmesi için özel teknikler uygulanır.

Öğrenciler yaşamlarında aile, öğretmen, arkadaş üçgeni içerisinde kalan alanda yoğun bir etkileşim halindedir. Onları bu alandan soyutlayarak değişmelerini ve gelişmelerini beklemek elbette hayalperestlik olur.

Bu sebepledir ki, Öğrenci Koçluğu ve Ebeveyn Koçluğu dönemsel olarak paralellik gösteren ve gerektiği noktalarda iletişimi ve etkileşimi sağlanan bir süreç yönetimi tarzı ile ustalıkla yönetilmektedir.

Top